valgfag

alle elever har mulighed for valgfag

På Vordingborg Fri Fagskole kan alle elever i større eller mindre grad vælge mellem forskellige fagtilbud.

Eleverne har mulighed for, at vælge mellem forskellige tilbud inden for de overordnede emner:

Musik og samspil

Træ og hobbyværksted 

Kost og sundhed

Krop og sundhed

Kreative håndarbejder