MENTORORDNING

Vordingborg Fri FagskoleS MENTORORDNING

Mentorordningen er for unge mellem 16 og 25 år, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 


For at kunne lave en mentorordning med mentorkontrakt skal UU-Vejleder udarbejde en skriftlig anbefaling af, at eleven har brug for en mentorlærer. 


Det vil sige en skriftlig anbefaling af at den unge kommer i et mentorforløb der er afklarende og udviklende for eleven. 

UU- Vejlederen skriver dette i den unges uddannelsesplanen.


Mentorordningen er ikke gældende for 10. klasse, elever på EGU eller STU samt elever fra Færøerne og Grønland. 


Et sådant mentorforløb, som skal have en varighed af mindst 12 uger, kan ske på en fri fagskole jf. bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Frie Fagskoler). 


Når forudsætningerne for at kunne lave en mentorordning er opfyldt kan der laves en mentorkontrakt.

FORUDSÆTNINGER OG KRAV

Eleven skal være fyldt 16 år ved kursets start og endnu ikke fyldt 25 år.


UU- Vejleder skal i uddannelsesplanen vurdere at eleven vil få gavn af et ophold med mentorstøtte.


Et ophold skal være af minimum 12 ugers varighed.

Derudover udfærdiger eleven og mentorlæreren en mentoraftale som er en plan hvori mål og opfølgning beskrives.