på vej til job

formål

At eleven forberedes på at flytte i egen bolig og bliver i stand til at starte i ufaglært job.

mål

At eleven afklares vedr. jobmuligheder.
At eleven kan gennemskue sin egen økonomi.
At eleven kan klare egen husførelse.
At eleven forberedes på de personlige, sociale og faglige krav, der forventes i et demokratisk samfund.
At eleven udvikler erhvervsrettede kompetencer.
At eleven får kendskab til erhvervsrelevante fagbegreber.
At eleven er målrettet og motiveret i forhold til et positivt fritids- og arbejdsliv.

Indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsuddannelserne inden for mad og pædagogik. 

Eleven vil undervejs gennemgå afklarende erhvervspraktik i en eller flere praktikker.
Eleven undervises i dansk og matematik på individuelt niveau.
Der arbejdes med Sydsjælland som turistmål, og nogle af egnens turistattraktioner besøges og udforskes.
I kostfag arbejdes med mad til børn og med mad til ældre, og der fremstilles forslag til alternative og sunde cafétilbud til f.eks.turister.
Eleven lærer at handle ind og at tilberede en varieret og sund hverdagskost.
Der arbejdes med emner vedrørende handicap – både medfødte og påførte.
I undervisningen arbejdes med ungdomsliv, sociale medier og samfundsliv med fokus på det sundhedsmæssige perspektiv.

gøremål

Undervisningen er bygget op omkring gøremåls pædagogik, hvor eleven via en praktisk tilgang lærer konkrete håndværksmæssige færdigheder. 

De praktiske gøremål sker i et fællesskab og er altid målrettet uddannelse, arbejde og liv.
Eleven undervises i sund livsstil gennem praktiske gøremål og lærer, hvordan en god balance i hverdagen er en vigtig forudsætning for det gode liv.
Der samarbejdes med dagplejere og daginstitutioner om besøg med forskellige temaer.
Der arbejdes med børns sanser, udvikling og lege.
Der sættes fokus på traditioner og højtider, hvor forskellige grupper af børn, ældre eller handicappede inviteres til arrangementer, som eleven er med til at planlægge og gennemføre.

perspektiv

Der undervises i et sundhedsfagligt og samfundsmæssigt perspektiv.

evaluering

Undervisningen evalueres mundtligt både løbende og afslutningsvis med elever, kolleger og samarbejdspartnere.