Specialundervisning

Specialundervisning er en del af skolens pædagogiske praksis

Vordingborg Fri Fagskole er medlem af ”Skolesammenslutningen Ligeværd” og projekt ”Plads til alle” som gennemføres i Københavns kommune. 


Specialundervisning er en del af skolens pædagogiske praksis, der tager udgangspunkt i livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.


Den specialpædagogiske praksis gennemføres bl.a. ved:

- at eleverne undervises i hold på 10 – 12 med 2 – 3 lærere.

- pædagoger støtter eleverne i sociale relationer og praktiske forhold.

- skolen har en PAS-uddannet lærer, der evt. laver PAS-test på eleverne.

- der undervises i brug af oplæsnings- skrivestøtteprogrammer.

- en stor del af skolens lærere har taget en del af PD uddannelse på Center for autisme i København.

- skolen søger rådgivning og vejledning hos VISO, VISP, Synscentralen og Center for hjerneskadede.