Hjælpemidler

Ordblind

Vordingborg Fri Fagskole tilbyder eleverne hjælp i forhold til deres udfordringer i undervisningen.


• Elever på Vordingborg Fri Fagskole med dysleksi har altid mulighed for at benytte læse-/skriveteknologi i timerne og ved alle prøver (plus ekstra tid).


• Alle klassens  undervisningsmaterialer kan som udgangspunkt findes på nationalbiblioteket Nota eller i Gyldendals fagportaler.

• Eleverne skal ikke læse højt i klassen - medmindre de selv ønsker det.

• Alle papirer er digitalt tilgængelige for eleverne inden timens begyndelse.

• Vi har fokus på elevernes udfordringer og deres styrker, så de både får den nødvendige støtte og møder dem på deres niveau.

• Hvis vi er i tvivl, spørger vi eleverne.På følgende link finder du råd og viden om hjælpemidler til mennesker med ordblindhed/dysleksi.


IT hjælpemidler til ordblinde


Nota.dk


Et liv som ordblind


IT Rygsæk