Uddannelsesvejledning

Få styr på dine ønsker og muligheder

Vejledningen skal bidrage til, at den unge får det størst mulige grundlag for valg af uddannelse og erhverv.

På Vordingborg Fri Fagskole arbejder vi med individuel vejledning, så du bliver bedre rustet til at træffe relevante mål for fremtiden.

Vi tager udgangspunkt i dine interesser samt faglige og personlige kompetencer.Vi arbejder på, at du bliver afklaret med hensyn til uddannelses- og jobmuligheder.

Målet er, at du ved skoleårets afslutning enten er tilmeldt en ungdomsuddannelse, starter i job eller fortsætter et år mere på skolen.I løbet af skoleåret vil du komme til at arbejde med uddannelsesplaner/studievalgsportfolio, individuelle praktikforløb, brobygning, OSO og vejledning i brug af optagelse.dk.

To gange i løbet af skoleåret afholder vi en kompetencedag, hvor også dine forældre vil være inviteret.

Her får vi en snak om de mål, du skal arbejde med, og ikke mindst om fremtiden efter Vordingborg Fri Fagskole.

I praksis er vejledningen en integreret del af dagligdagen på skolen. Den foregår både i undervisningen, i fritiden og i samtaler med skolens personale.