Tietgenfonden STØTTER FRIE FAGSKOLER MED 3,4 MILL.

De Frie fagskolers fælles projekt ”Hands-on Camps” skal friste flere til at vælge håndværksfag

Nyt treårigt projekt sender store folkeskoleelever på kostskole-camps for at give dem en smagsprøve på håndværksfag som kok, smed eller game designer. Mange vælger nemlig gymnasiet per automatik uden at kende til alternativerne, mener Henrik Barnewitz og Jette Rønne fra Vordingborg Fri Fagskole, der sammen med 9 andre frie fagskoler får støtte af Tietgenfonden.


Vælg et fag, du gerne vil kende mere til og flyt så på kostskole i op til en uge og fordyb dig i faget sammen med andre unge med samme interesser. Sådan lyder tilbuddet fra Frie Fagskoler, som siden 2015 har drevet 12 fagkostskoler landet over.


Mange unge er efter 9. klasse stadig i tvivl om, hvad de vil, og mange har en ide om, at gymnasiet er den bedste vej uden rigtig at vide, hvilke karrieremuligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne.

”Der er behov for at tænke nyt, og som erhvervslivets kostskole er Frie Fagskoler oplagt til at være omdrejningspunkt for noget af den nytænkning og udvikling, som også kan bruges i folkeskolen.

Vi er stedet, hvor nye ideer og nye veje kan prøves af. Derfor er vi begejstret for støtten fra Tietgenfonden, som nu gør det muligt for unge på egen krop at prøve en karrierevej af i praksis på en fri fagskole, før de vælger ungdomsuddannelse”, siger marketing manager Henrik Barnewitz og Jette Rønne som er forstander på Vordingborg Fri Fagskole.


Prøv før du vælger

Projektet ”Prøv før du vælger – Nye veje til erhvervsuddannelse” har til formål, at Frie Fagskoler i samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder udvikler praktiske forløb i form af kostskole-camps.

Hver camp vil have en varighed på mellem 2-5 dage og er primært henvendt til unge i 7.-9. klasse i folkeskolen, som får mulighed for at afprøve et eller flere håndværksfag indenfor en branche i et kostskolemiljø.

Tietgenfonden støtter det treårige projekt med 3,5 mio. kroner.

”Vi støtter gerne initiativer, der stimulerer interessen for at søge ind på erhvervsuddannelserne. Ved at rykke ind på en kostskole i fællesskab med andre unge tror vi det kan være med til, at nogle unge får øjnene op for nogle at de spændende muligheder, der eksisterer inden for faguddannelserne, men som har en tendens til at blive overset,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Tietgenfonden, der støtter gode liv.


NY KOSTSKOLEFORM

De frie fagskoler er en ny erhvervsrettet kostskoleform, som er i familie med høj- og efterskoler. Skoleformen har stærke rødder mere end 100 år tilbage i de danske håndværks- og husholdningsskoler og har stor viden om at forene dannelse og håndværk.

Frie Fagskoler findes i hele Danmark og ved hjælp af Tietgenfonden midler, er det muligt for den nye skoleform at udvikle og afprøve nytænkende praktisk-faglige camps på landsplan. Støtten gør muligt at tilbyde scholarships, som sender mere end 500 unge gratis på et fri fagskole-ophold og afprøve erhverv lige fra livet som spiludvikler og eventpilot til stjernekok og pædagog.


Udover udviklingen med camps og scholarships har projektet også til formål at udvikle inspirationsmateriale til folkeskoler med best practice til praktisk og erhvervsrettet undervisning. Projektet er således med til at vise vejen til en anderledes og motiverende undervisningskultur i folkeskolen.

Kontakt for mere information:

Vordingborg Fri Fagskole
Forstander Jette Rønne
TLF: 25 47 43 64
Email: jr@vbff.dk


FAKTA OM PROJEKTET

3.462.000,00 kr. har Frie Fagskoler fået bevilget i støtte fra Tietgenfonden til initiativer, der øger attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser. Pengene skal bruges på at udvikle praktiske forløb i form af camps på landets Frie Fagskoler samt inspirationsmateriale til folkeskolen, som skal bidrage til at åbne folkeskoleelevers øjne for den erhvervsrettede vej og motivere flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Inklusiv de understøttende aktiviteter forventes projektet at nå ud til mere end 4.000 folkeskoleelever.

Bevillingen til projektet strækker sig over 3 år fra august 2019 til juni 2022.


Følgende skoler er med i projektet:
1. Hadsten Fri Fagskole
2. Halvor Fri Fagskole
3. Odense Designakademi
4. Sorø Fri Fagskole
5. Struer Fri Fagskole
6. Sydfyns Fri Fagskole
7. Textilskolen – Holte Fri Fagskole
8. Tronsø Fri Fagskole
9. Vittrup Fri Fagskole
10. Vordingborg Fri Fagskole


Fakta om Frie Fagskoler

Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og efterskoler. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en række centrale punkter:
• Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen.
• Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har afsluttet 9. klasse, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger.
• Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og erhvervsforberedende kostskoler. Flere skoler er undervejs.
• Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. Skoleformen huser også 2 specialskoler, som tilbyder ”Parat til Erhverv” til unge med særlige behov.

FRIE FAGSKOLERS BENYTTER GØREMÅLSPÆDAGOGIK

Skoleformen har historisk været god til praksisnær gøremåls undervisning - hvilket understøttes af lovkravet om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske fag på skemaet. De boglige fag foregår ikke bare i klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet. Fagene skal opleves i praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde med virksomheder.

FRIE FAGSKOLER BYGGER PÅ EN BRANCHESTRATEGI

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer. Indtil nu er der branchestrategier indenfor følgende 5 områder:
• Spildesign
• Turisme, oplevelser & gastronomi
• Håndværk & industri
• Sundhed, omsorg og pædagogik
• Design & Maker