LEVEREGLER OG mobbestrategi

LEVEREGLER

Du bliver modtaget på skolen med en positiv indstilling. Vi forventer, at du kommer med en positiv indstilling til dit ophold, og at du er en god og hensynsfuld kammerat. Ligeledes forventer vi, at du i mødet med såvel dine kammerater som skolens medarbejdere er opmærksom og høflig samt udviser ansvarlighed.
Fællesskab og gensidigt ansvar er afgørende for at både du og dine kammerater får et positivt og godt ophold.

Vi accepterer ikke mobning.


Nedenstående regler må ikke brydes:

Mødepligt:

Du har mødepligt til undervisning. Du har mødepligt til dine pligter, som kan være køkkenvagter, rengøring, fællesskabsaktiviteter, mix o.lign. Du kan ikke fritages fra pligter. Du skal møde til tiden, være omklædt, medbringe dine ting og være tilstede.


Husorden:

Kl. 21.30 skal du være på skolen i hverdagen samt fredag/lørdag.
Kl. 21.00 skal du være på skolen om søndagen
Kl. 22.00 skal du være på dit eget værelse og der skal være ro søndag - torsdag
Kl. 24.00 skal du være på dit eget værelse og der skal være ro fredag og lørdag

Kl. 07.30 – 08.15 morgenmad
Kl.12.00 – 12.25 frokost
Kl.18.00 – 18.30 aftensmad

Du skal deltage i alle måltider.
Der er en spis-ude aften hver uge.
Du må ikke have overtøj på til hovedmåltiderne i spisestuen.


Mobiltelefonen skal være på lydløs og i lommen eller tasken, både i undervisningen og når vi spiser morgenmad, frokost og aftensmad.

Sygemelding:
Sygemelding skal ske ved henvendelse til en af morgenvagterne. Du er syg på værelset hele dagen, hvis ikke andet er aftalt og nedskrevet i vagtbogen. Din værelseskammerat eller en anden henter mad til dig.

Rygning:
Du må IKKE ryge i undervisningstiden. Du må ryge efter frokost indtil undervisningen starter igen. Der må kun ryges på anviste steder. Er du under 18 år SKAL du have tilladelse til at ryge, hvis du er på rygeområdet. På studieture må der kun ryges på aftalte tidspunkter og steder.

Brug af euforiserende stoffer medfører bortvisning fra skolen.
Alkohol må ikke drikkes på eller udenfor skolen.

Gæster:
I nedenstående tidsrum er gæster velkomne. Du skal præsentere din gæst for vagtlæreren.
Mandag til torsdag kl. 19.00 til 21.30- fredag kl. 16.00 til 21.30 - lørdag og søndag kl. 14.00 til 21.00

Weekendbog:
Senest tirsdag kl. 12.00 skal du skrive i weekendbogen. Er krydset for den kommende weekend ikke sat tirsdag, kan eleven kun blive på skolen efter særlig aftale.
Hvis du bliver i weekenden, skal du deltage i arrangementerne, der måtte være.

Weekendbesøg:
Når du får besøg i weekenden, skal det aftales med vagtlæreren senest tirsdag. Det koster 75 kr. Weekendbesøg med overnatning kan kun være en enkelt nat. Der kan ikke laves aftaler før efterårsferien. Der er ikke mulighed for overnatning ved julehyggearr. og musikteater.

Værelset:
Dit værelse holder du selv hyggeligt, ryddet og rent. Du skal bruge klæbegummi til plakater og lign. – udleveres på kontoret.
Vis hensyn, når du har åbent vindue (spar varme, undgå støj m.v.). Sluk lyset, når du forlader et tomt lokale.
I kælderen kan du vaske og tørre dit tøj.

Computere, skærme, højttalere osv.
Du må gerne have din egen computer med. Den må ikke være så kæmpestor, at den ikke kan være på din egen banehalvdel af værelset. Du skal bruge bærbar computer i undervisningen. Hvis du har en løs skærm med, så må den max være 21”.
Du må også gerne have musikanlæg med, men vent gerne med det til du har talt med din nye ”roomie” og aftalt hvem der har det med. Du må IKKE have et KÆMPE anlæg med og det må ikke kunne spille højere end vi kan overholde gode ”naboregler”. Der må ikke spilles musik udenfor.
Vi bor i et område med naboer meget tæt på, så derfor SKAL vi tage hensyn.

Fælles områder:
Du skal rydde op efter dig selv og være med til at skolen er pæn og ryddelig. Du må ikke lade ting ligge i opholdsstuerne og affald skal ryddes væk.

Fritiden:
Du kan selv være med til at gøre fritiden spændende ved at deltage aktivt i arrangementer, ligesom du selv skal være med til at arrangere noget. I løbet af kursusperioden er der obligatoriske aftenarrangementer. I fritiden kan du benytte skolens lokaler.


Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.

14-06-2021

Anti  Mobbe-strategi 

På Vordingborg Fri Fagskole tolererer vi ikke mobning.
Alle elever skal føle sig trygge og turde byde ind til fællesskabet. 


Ved at styrke positive fællesskaber undertrykkes behovet for at skabe negative fællesskaber, hvor mobning trives.

Vi påtager os et medansvar for at skabe og understøtte gode forpligtende fællesskaber.

Dette gøres bl.a. gennem disse tiltag:


Fra skolestart, i samarbejde med eleverne, sætter vi rammerne for at skabe en fællesskabskultur i både klassen og på skolen.


Dette gør vi gennem tydelige Leve-og samværsregler, der gennemgås ved skoleårets start samt er placeret tydeligt i alle fælleslokaler og på alle værelser.
På holdene repeteres samværsregler min. en gang om måneden.
Vi styrker sammenholdet gennem forskellige arrangementer som: Mix på tværs af hold, studieture, spisesituationer, køkken-og rengøringstjans samt uformel/formel hygge i spisestuen med ekstra ressourcer.

Vi er åbne omkring forskellige elevers udfordringer og italesætter med elevens samtykke. Vi bruger vagtbogen som et godt og hurtigt redskab til at skabe fokus på elever der er ude af kurs.

Elevrådet inddrages med fast punkt på dagsorden.
Vi har et fast tema på elevrådsmøder, hvor eleverne gennem dialog med deres hold italesætter problematikker fra deres synsvinkel.
Vi tager det alvorligt og arbejde videre med det der opstår.

Fællesmøde med punkt omkring trivsel.
På fællesmøder med forstander/lærere italesættes problematikker så snart de opstår….og meget gerne inden de slår rod. Vi skal som rollemodeller vise vejen, hvor det er ok at sige sin mening og være en del af et demokratisk organ uden der kommenteres negativt. Det er ok at være uenig.

Vi opfordrer til at danne klubber (fritidsaktiviteter, særlige interesser)
Vi tilbyder fritidsfag om aftenen og vi opfordrer til spil og andre tiltag såvel eftermiddag som aften.

Gammel elev/ny elev.
Vi afholder et møde med de elever der skal fortsætte på skolen, hvor vi fortæller dem om deres meget vigtige rolle. Vi understrege især betydningen i forhold til mobning.

Udfordre negative fællesskaber når vi oplever dem.
Vi sætter hurtigt ind med samtaler med kernelærerne og forældrekontakt med det formål, at vende situationen til noget positivt.

Målrettet arbejde med sprog og omgangstone.
Vi griber ind, konfronterer, samtaler, vejleder og guider til en bedre adfærd. Vi skal som voksne fortælle hvad vi forstår ved ordentlig tale og opførsel. Vi er rollemodeller.

Tre kompetencesamtaler om året, hvor kernelærer har pligt til at tale med eleven om trivsel.
Vi udarbejder et samtaleark til kompetencesamtaler, hvor mobning er et af emnerne.

Forældreinddragelse i tidligt stadie.
Det gør vi ved at kernelærer har en hurtig og tæt kontakt til hjemmet, hvis en elev føler sig mobbet-eller hvis det opleves at en elev medvirker til mobning. Vi har en nedskrevet handlingsplan for udfordrede elever også kaldet vores 3-trins-raket.

Undgå digital mobning.
Dette gør vi ved at vi i undervisningen italesætter disse udfordringer. Vi stiller spørgsmål til, hvordan de unge færdes på nettet. Vi taler om hvor hurtigt eller langsomt man skal svare på en sms, hvem man skriver sammen med og hvad det er ok at chatte om.
Vi taler åbent om mobilens og internettets positive og negative sider bl.a. hvor nemt det er at misforstå. Vi taler om hvor vigtigt det kan være at bruge smileys og emojis for at vise, at beskeden er positivt ment.
Vi italesætter omkring billeder. Man må aldrig sende billeder af sig selv eller andre til fremmede personer. Man må aldrig sende billeder af sig selv eller andre til fremmede personer. Man må aldrig sende billeder af andre uden deres samtykke. Vi gør de unge opmærksomme på, hvor længe billeder og andet bliver liggende på nettet.