Beredskabsplan

Beredskabsplan for genåbning af Vordingborg Fri Fagskole.

Genåbning for Vordingborg Fri Fagskole tager udgangspunkt i retningslinjer udsendt af Børne og Undervisningsministeriet den 14.05.2020.

Vordingborg Fri Fagskole er rengjort og klar til at modtage elever fra mandag d. 18.05.
Vi har udarbejdet retningslinjer for rengøring af værelser, familiegrupper, rengøring af fællesområder og servering af mad.
Vi har valgt at dele åbningen op i to dele. Vi har indkøbt værnemidler, rengøringsmidler, håndsprit i alle udgaver. 

STU elever og få andre elever møder ind mandag d. 18.05. og den resterende gruppe ankommer
søndag d. 24.05. i 2 grupper.

Vi holder åbent i hele perioden frem til sommerferien i alle weekender og helligdage.

Nøgleordene i denne periode set i Corona-lys vil være 1 meter, håndsprit, rengøring, familiegruppe.

Vi har lejet et telt for at kunne bespise alle elever indenfor de givne rammer. 

Det betyder at vi spiser i telt og spisestue.
Begge steder er der lavet retningslinjer for brug af håndsprit og vi har opsat plexiglas ved uddeling af mad til frokost.
Ved aftensmaden serveres færdigpakket til den enkelte elev: To GO. 

Der er en meter mellem alle siddepladser og der er udarbejdet plan for hele spisesituationen.

Alle elever er nu delt op i familiegrupper, som tager udgangspunkt i bo-arealer med max 8 i hver.
Der er udarbejdet retningslinjer for familiegruppen.
Vi har tilrettet alle arbejdsopgaver indenfor rengøring og køkkenopgaver efter familiegruppen.

Alle elever ringes op af kerne lærer fredag d. 15.05. og får den første introduktion til en ”anderledes” skole. 

Jette Rønne udsender informationsmateriale til alle elever og forældre i løbet af fredagen med
en grundig indføring i familiegruppen.
Herudover orienteres om hvordan man kan aflevere/hente den unge. 

Forældre må ikke komme ind på skolen. 

Orientering vil have et helt klart hovedsigte: Vi glæder os til at se jer, skolen er ikke den samme som da I rejste,
det er en fælles opgave for os alle at få en rigtig god tid.

Den sidste periodes undervisning frem mod sommerferien er tilrettelagt,
så den styrker den praktiske undervisning mest muligt.
Det betyder et stærkt fokus på linjefag. 

Det betyder også at vi skal på kanotur, klatreskoven, ud at spise på linjer, holde en festlig afslutning for elever.

Herudover vægter vi højt at give de unge en god tid på den måde det er muligt i samværsdelen.

Vi har valgt at tildele ekstra ressourcer i samværsdelen for at gøre alt hvad vi kan for at få en positiv afslutning.
Handleplan ved sygdom:
Hvis en elev er syg skal de hjem. Vi må nok her sende nogle hjem vi ikke ville have gjort tidligere.

Vores morgenpædagog er ansvarlig for processen og har ansvaret for at værnemidler er på plads.
Hvis en elev har symptomer på Covid 19 skal de straks hentes af forældrene. Eleven isoleres på skolen indtil afhentning.
Her på skolen er det værelse 3 i nybygningen.

Eleven må vende tilbage når mistanke om Covid 19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Syge elever, som ikke kan komme hjem skal sættes i karantæne på skolen indtil 48 timer efter at symptomer er ophørt.
Skolen har værnemidler til brug ved tilsyn med eleven.
Bliver en elev konstateret smittet med Covid 19 skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt.
De må vende tilbage når mistanke er udelukket ved test.
Denne beredskabsplan er lavet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på Vordingborg Fri Fagskole.

TR for lærerne Sofie Lundby, TAP-gruppen Erik Sembach og Forstander Jette Rønne

Kontakt for mere information:

Vordingborg Fri Fagskole
Forstander Jette Rønne
TLF: 25 47 43 64
Email: jr@vbff.dk