Plads til alle

Et år på Vordingborg Fri Fagskole kan hjælpe unge med udfordringer!

Vi er en del af Plads Til Alle-fællesskabet.

Vi tilbyder unge med udfordringer indenfor Autisme og/eller ADHD spektrene en mulighed for at blive en del af et fællesskab, hvor de kan udvikle deres sociale, perosnlige og ikke mindst faglige kompetencer.

Øvelsen for de unge er bl.a. at finde balancen mellem restitution og social aktivitet. Det kan de øve sig på hos os. Derfor handler vi proaktivt med de udfordringer, der kan opstå.

Udfordringer kan bl.a. være:

*Det sociale liv: At være social kan være svært, men det styrker chancen for potentielle venskaber. Derfor arrangerer vi tiltag, der fremmer mulighederne for at indgå i ungdomslivet.

*Værelserne: På værelserne får de unge en værelseskammerat, de kan være trygge ved.De lærer at holde orden, og de lærer at bruge værelset som et sted, hvor de kan restituere fremfor at isolere sig som en flugt fra en hverdag, de ikke kan overskue.

*Måltider: Til måltiderne øver de unge først og fremmest det at møde op, men også det at få spist - elementert for mange, men en stor udfordring for nogle.

*Udvidet forældresamarbejde: Udover to fastlagte samtaler samarbejder vi efter behov for at sikre den unges udvikling bedst mulig.

Vi har et højt fagligt niveau

Vi er meget bevidste om, at det kan være en udfordring for disse unge mennesker, at være en del af et større fællesskab. Det kan endda virke afskrækkende på nogen. Derfor er vores lærere uddannet til at hjælpe de unge og give dem det rolige og trygge frirum, de har behov for.

Igennem netværksdannelse, kursusforløb, supervision og diplomuddannelse bliver lærerne klædt på til at vejlede de unge igennem skoleåret, så de får en god oplevelse. Størstedelen af skolens lærere er allerede uddannet, og flere vil løbende blive det.

Det praktiske og videreforløb

Vi vil - i tilfælde af, at de unge har diagnoser indenfor Autisme/ADHD spekteret - spørge om en PPV, der kan understøtte SPS - ansøgningen.