stu - særlig tilrettelagt undervisning

formål

Formålet er at eleverne bliver afklaret i forhold til hvad det kræver at være medborger i det danske samfund/ blive herre i eget hus. 

Vordingborg Fri Fagskole tilrettelægger individuelle STU-forløb, herunder ressourceafklaring, undervisning og praktik.

mål

Målet med botræningshuset Skovsbo er, at give eleverne mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer

Indhold

Botræningshuset Skovsbo undervises eleverne i sammensætning og tilberedning af måltider, rengøring, hygiejne, tøjvask samt øver sig i, at få et socialt fællesskab til at fungere. Herudover undervises der i aktivt medborgerskab.


I Skovsbo laver eleverne morgenmad og aftensmad i mindre grupper uden lærerstøtte. 

De øver sig i at stå op til tiden om morgenen, være ansvarlige for indkøb af råvarer, samarbejde omkring det at få morgenmaden/aftensmaden på bordet, og at de efterfølgende får ryddet op, fordeling af arbejdsopgaver samt at hjælpe til hvor der er brug for det…

gøremål

Gøremål kan være at håndtere et konkret indkøb til tre personers aftensmad eller morgenmad til 9 pers i en uge. 


Under dette øves læsning af opskrifter og varedelerationer, skrivning af indkøbslister, regning- hvad har vi af penge og hvad koster varerne, aflæggelse af regnskab.


Samarbejde – hvem skal bære varerne og sætte dem på plads. Demokrati – hvem bestemmer hvad vi skal spise og skal det være økologisk, og ansvarsfølelse – Hvis vi ikke får købt ind får ingen i huset mad.


Gøremål kan også være dilemmaøvelser omkring den enkeltes rettigheder og muligheder for at træffe valg, deltage i uddannelse, arbejde og i fritids- og kulturlivet.

perspektiv

Eleverne bliver afklaret om og får et realistisk billede af deres muligheder for videre uddannelse, arbejde og boligform.

evaluering

Opgaverne i huset evalueres sammen med eleverne hver anden uge og justeres herefter, så alle udfordres bedst muligt.