Prøver og karakterer

Prøver

Vordingborg Fri Fagskole tilbyder eleverne at aflægge prøver på forskellige niveauer.

FP9 og FP10 aflægges efter undervisningsministeriets regler herfor.
Prøver i 1 – 2 moduler af Dansk Røde Kors modulsystem i 1.hjælp.

Vordingborg Fri Fagskoles egen linjefagsprøve på Parat til erhvervsuddannelse.

Vordingborg Fri Fagskoles egen prøve i hygiejne svarende til den tidligere godkendte prøve i
”Almen fødevarehygiejne-certifikatuddannelse”.
Vordingborg Fri Fagskoles egen prøve i kostfag svarende til folkeskolens afgangsprøve i hjemkundskab