Vejledning til samtykke


For elever mellem 15-17 år skal både en forælder og eleven
selv skrive under.

For elever der er fyldt 18 år er det kun eleven der skal
skrive under.

Alle felter i højre side skal være udfyldt med navn og mail
både øverst (eleven) og nederst (den ene forælder).

Vær opmærksom på at når du/I har swipet i MitID appen skal
man gå tilbage til Penneo siden for at skrive endelig under.

Der skal du/ I trykke på den grønne bjælke nederst i højre
side for at skrive under.

Processen skal udføres af både elev og den ene forælder før
dokumentet er underskrevet.

Dokumentet er først underskrevet når du/I selv har modtaget
en mail med det underskrevne dokument.

Hvis du/i ikke får en mail umiddelbart efter, så prøv at
underskrive det på en computer.