EGU ORDNING

ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE

EGU står for erhvervsgrunduddannelse og henvender sig til unge under 30 år, som ikke er under anden uddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse. 


Uddannelsens formål er at: ” den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”.
Det er den unges hjemkommune, der vurdere om den unge tilhører målgruppen for at blive EGU-elev.

Uddannelsen er en kombination af skole – og praktikperioder og den varer sædvanligvis 2 år. På Vordingborg Fri Fagskole tilknyttes den unge en EGU ansvarlig lærer som i samarbejde med den unge udarbejder en vejledningsplan som supplerer uddannelsesplanen. 


Der holdes i EGU forløbet opfølgende samtaler mellem vejlederen, læreren og den unge.