Udvidelse af Vordingborg Fri Fagskole

Nyt byggeri på Vordingborg Fri Fagskole, forventet indflytning august 2020

Du kan se flere billeder og følge vores byggeri på dette link:

https://www.facebook.com/pg/Vordingborgfrifagskole...

Placeringen

Nybygningen er bevidst placeret sammen med værkstederne, så der kan foregå direkte interaktion mellem teoretisk og praktisk undervisning, som er en af skolens grundpiller.

Skolens elever anvender udearealerne til forskellige 1:1 byggeeksperimenter og sociale aktiviteter.
Det er således vigtigt at skabe interessante og funktionelle uderum mellem den nye skolebygning og eksisterende værksteder.
Den nye bygningsfløj er placeret mod vest op ad fredskoven, så der dannes velproportionerede uderum mellem den nye og de gamle bygninger. Skolen kan efterfølgende forbindes til den eksisterende skole med en gangbro over fredskoven og kløften til en tagterrasse på den lave bygning. Herfra kan der så etableres trappe/elevator til terrænniveau.

Placeringen giver en optimal solorientering for udeophold ved bygningens indgangsfacader, så de kan anvendes i tæt samspil med de bagvedliggende fælles aktivitetsrum.
Undervisningsrummene er placeret på bygningens mere stille bagside, hvor der er indblik i fredskoven og hvor der kan etableres udeophold til hver klasse.

Hoveddisposition

Bygningen er i et plan placeret omkring en højloftet aula, så klasserum kan inddrages ved større arrangementer.
Der er decentrale indgange til alle klasserum, men samtidig etableret en foyer/hovedindgang der kan anvendes ved større arrangementer.
For at imødekomme programmet og udnytte arealet optimalt er der arbejdet med et meget robust og fleksibelt interiør, og med multifunktionelle rum, hvilket også betyder, at der bedre kan interageres socialt.

På grund af det høje vandspejl og som højtvandssikring, er der ikke arbejdet med kælder.
Derimod er der etableret et teknikrum med adgang udefra på bygningens bagside hvorfra der føres kanaler under loftet i klasserummenes bagside.

Indretning

Det nye skoleafsnit skal kunne rumme varieret undervisning for 5 klasser, rumme fysisk udfoldelse for hele skolen samt etablere rammer for fællesarrangementer og kulturelle arrangementer med op til 300 deltagere.

Der er etablere fem undervisningslokaler på 58 m2 samt et musikrum og 2 (evt. 3) mindre grupperum. Undervisningsrummene udformes, så de kan anvendes til flere forskellige formål og sammenlægges med aulaen via oplukkelige partier (foldedøre). Der er direkte udgang fra alle klasserum, så man ikke forstyrrer hvis aulaen anvendes til undervisning.

Skolens 10 klasser, hvor lokalet til den kreative linje ligger, er adskilt fra aulaen og de andre klasserum. Til den kreative linie kan der senere udvides med et overdækket uderum.

Musiklokalet er til faste instrumenter og placeret og udformet, så det kan anvendes i samspil med aktiviteter i aulaen og ikke generer den øvrige undervisning lydmæssigt. Undervisningsrummene er forberedt for moderne informations- og undervisnings teknologi, så skolen er fremtidssikret

Arkitekturen

Det nye skoleafsnit fremstår med sine lyse facader som en naturlig udvidelse af skolen og markerer bevidst en forskel til værkstederne.
Det er vigtigt for anvendelsen som kulturelt mødested for lokalsamfundet, at bygningen virker åben og imødekommende, samtidig med at den har en umiddelbarhed og robusthed, der inviterer til aktiviteter.
Funktionerne i det komplekse program er bundet sammen i en homogen lys monolit med store vindues-partier, der binder inde- og udearealer sammen.

De store vinduespartier med meget enkel sprossering giver samtidig bygningen det åbne og umiddelbare udtryk, der har været efterstræbt.

Råheden der skal underbygge anvendelsen til både kulturelle formål og fysisk udfoldelse, opnås primært via materialeholdning og detaljering. Udvendigt er bygningen tænkt som en pudset facade med en høj sokkel af betonelementer.
Betonen bearbejdes via formmateriale og tilslag, så den fremtræder med en både præcis og levende struktur, der giver fladen karakter.
Vinduer og døre udføres med alufront eller egetræ der begge patiner i en lys grå farve, så de indgår neutralt og understøtter oplevelsen af bygningen som monolit.

Indvendigt er primært lyse vægge der kombineres med flader af lyst træ og rå beton, der markerer karakteren og inviterer til udfoldelse.

Kulturarrangementer

Der er stort behov for faciliteter til kulturelle arrangementer i området og derfor vil skolen kunne stille faciliteter til rådighed for disse – ligesom skolen selv vil afholde arrangementer, både interne for elever og forældre og for udefrakommende aktører.

Da arrangementerne skal kunne rumme op mod 300 deltagere – eller 200 spisende gæster, er det muligt at udvide aulaen ved at åbne op mod de tilstødende klasselokaler.
I forbindelse med foyeren ligger en gruppe toiletter og 2 grupperum, der vil kunne anvendes som garderobe ved den type arrangementer.

Klasselokalet i forlængelse af aulaen kan åbnes mod køkkenet, så det kan fungere som anretterområde ved større arrangementer eller som spisesal.

Maden vil blive produceret i skolens institutionskøkken og bragt til anretterkøkkenet.
Der er ikke afsat faciliteter til stole og borde, ud over hvad der er i undervisningsrummene, da de forudsættes opbevaret i de eksisterende værkstedsbygninger.

Byggeskik og materialer

Der er lagt stor vægt på, at den nye skolebygning er driftsikker og robust og opfylder kravene til miljørigtig projektering og nutidige energikrav.
Klimaskærmen udføres traditionelt med bærende betonbagvægge, beklædt udvendigt med isolering og STO-puds samt en høj sokkel af lyst beton, der giver en robust og karakterfuld overflade. Vinduer og døre er højisolerede af materialer der patinerer smukt og har meget lidt vedligehold. Vægge og lofter er enten rå beton, malede flader eller træbeklædte, f.eks som perforeret akustisk dæmpende træpanel. Døre, vindueskarme, skabe og andet udstyr udføres i samme træsort og der er påregnet flytbare skabe aht. fleksibiliteten.
Gulvene er enten glittet beton eller oliebehandlede trægulve, der kan modstå slid.

Der tilføres energi til bygningen via solpaneler placeret på de sydvendte flader af taget på den høje aula. Taget på den lave del af bygningen tilstræbes belagt med Sedum aht. vandafledningen. Den eksisterende asfaltbelægning i gårdrummet bevares og opmærkes til parkeringer. Der etableres udvendig belysning ved nybygningen bl.a som uplights ved det nye egetræ der tænkes plantet i gårdrummet.

Du kan se flere billeder og følge vores byggeri på dette link:

https://www.facebook.com/pg/Vordingborgfrifagskole...